Corona Virus: Veldkamp Wonen blijft geopend

Veldkamp Wonen blijft vooralsnog open met de maatregelen in acht genomen. Wij zullen er voor u zijn zoals u dat van ons gewend bent. De reeds gemaakte afspraken voor het bezorgen gaan ook gewoon door.
In verband met het Corona virus hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen:
• Iedere collega met ook maar de minste griepverschijnselen blijft thuis
• Hoewel wij onze klanten graag begroeten middels een handdruk zullen we ons nu moeten beperken tot het nemen van gepaste afstand tot elkaar.
• Oppervlaktes die gemeenschappelijk gebruikt worden, zullen we met extra frequentie reinigen (pinapparaten, deurklinken, leuningen etc.) Net als onze handen.
• Verder zullen wij te allen tijde de adviezen van de RIVM en de overheid opvolgen en beoordelen wij de situatie per dag.
• Heeft u zelf griepverschijnselen? Blijf thuis en we zien u graag later weer terug.
• Heeft u een bezorgafspraak met ons én u heeft griepverschijnselen, neem dan contact met ons op.
• Zijn er bij ons op het laatste moment verschijnselen, dan kunnen wij u bellen, om onze afspraak op te schorten.
• Mochten er wijzigingen zijn dan wordt dit via onze website of Facebook bekend gemaakt.
• Wij hopen u, gezien de genomen maatregelen, te mogen verwelkomen in de winkel of u op één van de andere mogelijkheden te kunnen adviseren.

Gratis advies aan huis

Wij kunnen (bij gezondheid) een indelings-, kleur- of stijladvies geven aan huis.
Echter onze voorkeur gaat in deze tijd uit, naar advies op afstand.
Stuur uw wensen met plattegrond en foto’s per email naar ons toe en wij geven advies op maat.
Vergeet daarbij niet om uw contact gegevens te vermelden, zodat wij met u in gesprek over uw wensen kunnen komen.
Ook zijn er mogelijkheden, om op andere momenten de showroom te bezoeken dan de gebruikelijke opening uren.
In onderling overleg kunnen wij dan een moment plannen, zodat u ook alleen met ons in de showroom aanwezig bent.