Ervaring van Mappa Mondo

Mappa Mondo

Op een mooi bosperceel in Wezep staat een dubbel woonhuis. Een speeltuin verraadt dat hier kinderen komen. Het is één van de drie Mappa Mondo huizen in Nederland. Een thuis voor kinderen met een ernstige ziekte. Dankzij Mappa Mondo krijgen de ouders van deze kinderen tijd om zichzelf of hun huis voor te bereiden op de thuiskomst van hun kind of de kans om af en toe even op adem te komen.

Verpleegkundige Ina Gunnink is sinds anderhalf jaar de enthousiaste teamcoördinator van het Mappa Mondo huis in Wezep, destijds het eerste huis in Nederland. Ook Rijswijk en Waalre hebben zo’n huis. De Mappa Mondo huizen zijn onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. Ina vertelt: “Ons huis biedt onderdak aan maximaal tien – soms ernstig – zieke kinderen die er maximaal anderhalf jaar wonen of er met regelmaat logeren. Een team van verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en (zorg)vrijwilligers geeft de kinderen intensieve verpleegkundige zorg maar vooral veel liefde en aandacht. Soms is het verblijf een tussenoplossing tussen een verblijf in het ziekenhuis en de terugkeer naar huis of de plaatsing in een zorginstelling.”

 

Warme sfeer

Ina vervolgt: “We creëren een omgeving waar kinderen gewoon kind kunnen zijn en kunnen spelen. We stimuleren de ontwikkeling van een kind en gaan altijd uit van de

Een huis waar zieke kinderen gewoon kind kunnen zijn mogelijkheden en niet van de beperking die de ziekte met zich meebrengt. Regelmatig gaan we erop uit, bijvoorbeeld naar een kinderboerderij of winkelen. Daar komt heel wat bij kijken. Het is dankbaar om te zien dat een kind lekker

in zijn vel zit en zijn ziekte even kan vergeten.” Vrolijke kleuren geven het huis een warme sfeer. Ina: “Dat is het werk van Veldkamp. Ze denken met ons mee, niet alleen over wat mooi is maar ook welke materialen geschikt zijn. Ze maken zelfs sfeercollages om te laten zien hoe de kleuren en materialen te combineren zijn. Vanuit hun maatschappelijk betrokkenheid, sponsort Velkamp Wonen Mappa Mondo bij de inrichting van de huizen. Het is geweldig wat ze voor ons doen!”