Sluiten

Privacyverklaring van Veldkamp Wonen

1. Inleiding

Veldkamp Wonen, gevestigd te Wezep, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Veldkamp Wonen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Veldkamp Wonen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Veldkamp Wonen verstrekt. Veldkamp Wonen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

3. Waarom Veldkamp Wonen gegevens nodig heeft

Veldkamp Wonen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Veldkamp Wonen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit woonadvies en -producten.

4. Hoe lang Veldkamp Wonen gegevens bewaart

Veldkamp Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

5. Delen met anderen

Veldkamp Wonen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Veldkamp Wonen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Veldkamp Wonen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@veldkampwonen.nl. Veldkamp Wonen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiligen

Veldkamp Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@veldkampwonen.nl.

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over de privacyverklaring van Veldkamp Wonen of u wilt gebruikmaken van uw rechten op grond van deze verklaring, kunt u contact opnemen via:

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 maart 2024.